در حال نمایش 5 نتیجه

الکتروموتور تک فاز ۱/۵ اسب ۱۴۰۰ دور پایه دار برند ایده آل

الکتروموتور برند ایده آل  جنس با کیفیت و درجه یک چینی توان ۱/۵ اسب ( ۱/۱ کیلووات ) ۱۴۰۰ دور تک فاز پایه

الکتروموتور تک فاز ۲ اسب ۱۴۰۰ دور پایه دار برند ایده آل

الکتروموتور برند ایده آل جنس با کیفیت و درجه یک چینی توان ۲ اسب ( ۱/۵ کیلووات ) ۱۴۰۰ دور تک فاز پایه دار

الکتروموتور تک فاز ۲ اسب ۳۰۰۰ دور پایه دار برند ایده آل

الکتروموتور برند ایده آل جنس با کیفیت و درجه یک چینی توان ۲ اسب ( ۱/۵ کیلووات ) ۳۰۰۰ دور تک فاز پایه

الکتروموتور تک فاز ۳ اسب ۳۰۰۰ دور پایه دار برند بست

الکتروموتور برند بست جنس با کیفیت و درجه یک چینی توان ۳ اسب ( ۲/۲ کیلووات ) ۳۰۰۰ دور تک فاز پایه دار بدنه